...over het ontwerp:
Onderstaande is het originele plan voor de cross-promotie spots zoals die sinds najaar 1994 dagelijks te zien is op de zenders Nederland 1, 2 en 3.
Ontwerp: Lion Keezer 1994

CROSS-PROMOTION:
....Optimale Interactie....

Opdracht:
In opdracht van de programmaleiding van gezamelijke publieke omroep leveren van een basisontwerp voor de vormgeving van de op zeer korte termijn (binnen 10 dagen) in te voeren 'omroepbrede''crosspromotion'.... (het verwijzen naar elkaars programma's op de andere zenders).

Trefwoorden:

Sober, neutraal, uniform, 1 vorm voor alle spots.
Lengte: 20 sec. exact.

Ik heb daaraan toegevoegd:
Werkbaar, helder (snel te begrijpen, want: 20 sec.), herkenbaar opvallend, indringend, no nonsense, modern

Gekozen is voor het concept van interactief beeld.

Door het indrukken van een 'NET-button' verschijnt informatie over het 'gekozen' net. Er zijn drie grote buttons met de drie kleurvlakken rood wit en blauw. De netlogo's zijn daarin verzonken. De lay-out is een fantasiescherm dat het midden houdt tussen een computerscherm en een interactieve beeldplaat. Groot en duidelijk is aangegeven het woord 'STRAKS' en in de tweede versie 'MORGEN'. Na de boodschap wordt opnieuw een NET-button ingedrukt, namelijk die van het net waarop wordt verder gegaan met de uitzending, want dat is het volgende beeld dat verschijnt....

De te verstrekken informatie -de promo- wordt a.h.w. per computer aangeboden en dit geeft een heel andere suggestie dan een reguliere reclame/promo spot:

 • Reclame wordt 'opgedrongen', computer-informatie wordt 'opgevraagd'.
 • Reclame is statisch, de computer suggereert keuzemogelijkheden.
 • Een computer suggereert bovendien een spelelement, een uitdaging
 • Wat de computer zegt 'is waar', reclamespots staan bekend om 'vals' beeld
 • De computer is nieuw en modern, reclamespots zijn 'gewoon'
 • Computers zijn 'in' en prikkelen de nieuwsgierigheid.
 • Het gebruik van de nieuwste techniek is goed voor het imago.

Het gebruik van 'computer-vormgeving' biedt echter ook heel veel praktische grafische voordelen:

 • Het momenteel zo moderne grijze computerplaatje (WEB/Internet) is qua kleur het meest 'neutraal' en 'sober' dat je kunt bedenken. (van belang omdat de vormgeving van de spots niet op die van de omroepen zelf mogen lijken) Daarbinnen vallen kleur en beweging (de promo zelf) juist extra op.
 • De 'rust' van het computerscherm valt op binnen het reguliere TV-beeld.
 • De vormgeving van interactieve programma's is bij uitstek intuïtief. Wel zo belangrijk als je maar 20 sec. hebt voor een boodschap, terwijl er al helemaal geen ruimte is voor enige uitleg vooraf (betreffende cross-promotion of wat dan ook). De kijker begrijpt snel en intuïtief waar het om gaat.

Beeld
De spot bestaat uit een vormgevingskader waarin d.m.v. luminantie-key ruimte is uitgespaard voor de beelden van de promo. Het geheel bestaat uit drie delen: de aanhef, het middenstuk en de pay-off. Voor de invulling gelden de volgende aanbevelingen voor een maximaal resultaat:

 • De aanhef is voor een aandachttrekkend (totaal)plaatje.
 • Het middenstuk is voor een speciaal hiervoor op te nemen presentatie
 • De pay-off voor een groot vlakvullend programmalogo.

  Het in te vullen 'gat' is een key-signaal dat niet blauw is maar z.g. 'diep zwart'. (zwart onder zwartniveau) Hierop kan beter en met alle kleuren gekeyed worden.

Audio
Gekozen is voor een neutrale, vriendelijke stem waarbij d.m.v. moderne sample-technieken veel aandacht is besteed aan een volstrekt uniforme klank en intonatie voor alle 12 spots.(er zijn 12 beeld varianten)

Aanhef en pay-off zijn kort en duidelijk:
"Straks/Morgen op....' en: 'Dit, straks/morgen op ......'
Kort, duidelijk, herkenbaar en er blijft maximale ruimte voor de inhoudelijke invulling van de spot.
De geluidseffecten zijn allemaal afkomstig uit de computer. (Zo horen kenners achtereenvolgens de overbekende opstartgeluiden van de 68040 Macintosh, de Power PC en andere geluiden uit Apple's system 7.5)

De spots zijn aangeleverd op een digitale Beta-master waarop 1e generatie beeld en digitaal geluid. Op de banden staan tevens technische instructies voor de video-editors. Het inplannen gebeurt volgens een vastgesteld schema. Verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van het juiste bandje op het juiste net is de afdeling eindregie van de omroep wiens spotje moet worden uitgezonden. Verantwoordelijk voor de vervaardiging en uitzending is de afdeling eindregie van de omroep welke volgens schema de spots uitzenden.

Lion Keezer
1-11-1994


Meer TV vormgeving:

Nederland 3 VARA
DAG televisie Zap the Web!


Mail naar: Lion Keezer
Terug naar TV-Vormgeving/eindregie

ISH Netcable c.1995
Created by Internet Services Holland © 1995